Добре Дошли

Програма на конференцията

Кликнете тук за информация относно програмата

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ, в своята дългогодишна история, се утвърди като водещо висше учебно заведение в областта на техническите науки за южната част на Република България и е една авторитетна и представителна структура на Техническия университет - София.
Филиалът в град Пловдив гарантира европейско качество на образованието в трите степени на висше образование - "бакалавър", "магистър" и "доктор" с висококвалифициран преподавателски състав и модерно технологично оборудване за водене на съвременен и качествен учебен процес. В двата факултета на Филиала се обучават около две хиляди български и чуждестарнни студенти, в пет професионални направления по дванадесет бакалавърски и дванадесет магистърски специалности, както и докторанти по двадесет и четири нaучни специалности в образователната и научна степен "доктор".

ПЕТА ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Техника, Технологии и Системи - "ТЕХСИС 2016"
Технически Университет - София, филиал Пловдив от 26 до 28 май 2016 г.

plvd.jpg

Конференцията ще се проведe в рамките на
30 годишнината на Технически университет – София, филиал Пловдив
и под патронажа на nроф. дтн. Георги Михов - Ректор на Технически Унивеверситет - София.