Добре Дошли

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ, в своята дългогодишна история, се утвърди като водещо висше учебно заведение в областта на техническите науки за южната част на Република България и е една авторитетна и представителна структура на Техническия университет - София.
Филиалът в град Пловдив гарантира европейско качество на образованието в трите степени на висше образование - "бакалавър", "магистър" и "доктор" с висококвалифициран преподавателски състав и модерно технологично оборудване за водене на съвременен и качествен учебен процес. В двата факултета на Филиала се обучават над две хиляди български и чуждестарнни студенти, в пет професионални направления по дванадесет бакалавърски и дванадесет магистърски специалности, както и докторанти по двадесет и четири нaучни специалности в образователната и научна степен "доктор".

СЕДМА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Техника, Технологии и Системи - "ТЕХСИС 2018"
Технически Университет - София, филиал Пловдив 17 - 19 май 2018г.

plvd.jpg