Онлайн откриване

Кликнете тук, за да отидете към онлайн провеждане на конференцията

ДЕВЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Техника, Технологии и Системи - "ТЕХСИС 2020"
Технически Университет - София, филиал Пловдив 14-16 май 2020г.

plvd.jpg

Научни секции:


Програма на конференцията

Тържествено откриване на Дните на науката на ТУ-София за 2020 г.

На 14 май 2020 г. в 14:00 часа Ректорът на ТУ-София проф. дн инж. Иван Кралов и Зам.-ректорът по научна и приложна дейност проф. д-р инж. Валери Стоилов ще открият онлайн чрез виртуална електронна церемония „Дните на науката на ТУ-София“ за 2020 г. и деветата международна научна конференция „Техника, Технологии и Системи - ТЕХСИС 2020" в ТУ-София, филиал Пловдив.

Електронният достъп до церемонията е отворен за всички чрез страницата на конференцията. Линк към откриването: https://zoom.us/j/97450518998?pwd=M3cvcVQxcTlRMzRmd05BOU44Y0ZZUT09

Поздравителен адрес от еврокомисар Мария Габриел

Публикуване на докладите:

Регистрацията за участие и изпращането на докладите може да се извърши по два начина и съответно, да се изберат два различни начина за публикуване, рецензиране и представяне на докладите.

По време на регистрация и изпращане на докладите, авторите следва да посочат избраната от тях опция за публикуване. Необходимо е, авторите да спазват съответните инструкции за оформяне на докладите. Докладите трябва да бъдат на английски език.

Важни срокове:

23.03.2020 30.03.2020 – Изпращане на заявка за участие и пълен текст на доклада; НОВО!
15.04.2020 – Изпращане на съобщение за приет или неприет доклад;
04.05.2020 - Изпращане на готови за отпечатване доклади и заплащане на таксата за правоучастие;
14.05.2020 – Откриване на ТЕХСИС’20.

Такса за правоучастие:

Доклад Такса
Евро Лева
За един доклад, публикуван в IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
(Опция 1)
185 € 360 lv.
За втори доклад, публикуван в IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
(Опция 1)
125 € 240 lv.
За един доклад, публикуван в:
- Списанието - Journal of the Technical University - Sofia, Plovdiv Branch “Fundamental Sciences and Applications”, ISSN: 2603-459X
(Опция 2)
65 € 120 lv.
За втори доклад, публикуван в:
- Списанието - Journal of the Technical University - Sofia, Plovdiv Branch “Fundamental Sciences and Applications”, ISSN: 2603-459X
(Опция 2)
35 € 60 lv.
За съавтори, участници без доклад и придружаващи лица 35 € 60 lv.

Най-малко един от авторите на всеки доклад следва да присъства на конференцията.

Всеки участник има право да представи до 2 доклада.