Организационен комитет

Председател:

 • проф. д-р Въльо Николов, Директор на Технически Университет - София, филиал Пловдив

Зам.председател:

 • доц. д-р Никола Шакев , Зам. директор на Технически Университет - София, филиал Пловдив

Членове:

 • проф. д-р Гриша Спасов
 • доц. д-р Пепо Йорданов
 • доц. д-р Крум Кутрянски
 • доц. д-р Христиан Панайотов
 • доц. д-р Валентин Владимиров
 • доц. д-р Ангел Ленгеров
 • доц. д-р Никола Георгиев
 • доц. д-р Красимир Амбарев
 • доц. д-р Николай Каканаков
 • доц. д-р Димитър Петров
 • доц. д-р Иван Костов
 • доц. д-р Силвина Илиева
 • доц. д-р Антон Лечков
 • доц. д-р Тони Михова
 • доц. д-р Валентина Пройчева

Технически Секретариат:

 • инж. Цветан Петров
 • инж. Христо Христев
 • инж. Лалка Ботева

Научен организационен секретар:

 • гл. ас. д-р Севил Ахмед

Програмен комитет

Почетен председател:

 • nроф. дтн. Георги Михов, Ректор на Технически Университет - София

Председател:

 • проф. д-р Михаил Петров, Технически Университет – София, филиал Пловдив

Членове:

 • проф. дтн. Андре Барако, Франция
 • проф. дтн. Ернст Винтнер, Австрия
 • проф. дтн. Венелин Живков, ТУ – София, България
 • проф. дтн. Веско Панов, ТУ – София, България
 • проф. дтн. Марин Ненчев, ТУ – София, ф-л Пловдив, България
 • проф. дтн. Емил Николов, ТУ – София, България
 • проф. дтн. Ради Романски, ТУ – София, България
 • проф. дтн. Тодор Стоилов, БАН, България
 • проф. дтн. Едмундс Теирумниекс, Латвия
 • проф. дтн. Марк Химберт, Франция
 • проф. дтн. Иван Ячев, ФНТС, ТУ – София, България
 • проф. д-р, д-р х.к. Николай Ганев, Чехия
 • проф. д-р Ивайло Банов, ТУ – София, България
 • проф. д-р Веселка Боева, ТУ – София, ф-л Пловдив, България
 • проф. д-р Младен Велев, ТУ – София, България
 • проф. д-р Даниела Гоцева, ТУ – София, България
 • проф. д-р Петър Гецов, ИКИ, БАН, България
 • проф. д-р Любомир Димитров, ТУ – София, България
 • проф. д-р Франтишек Зезулка, Чехия
 • проф. д-р Илия Илиев, ТУ – София, България
 • проф. д-р Окияй Кайнак, Турция
 • проф. д-р Никола Касабов, Нова Зеландия
 • проф. д-р Иван Кралов, ТУ – София, България
 • проф. д-р Петр Лауда, Чехия
 • проф. д-р Валери Младенов, ТУ – София, България
 • проф. д-р Огнян Наков, ТУ – София , България
 • проф. д-р Галидия Петрова, ТУ – София, ф-л Пловдив, България
 • проф. д-р Марсел Попа, Румъния
 • проф. д-р Владимир Пулков, ТУ – София, България
 • проф. д-р. Седат Сюнтер, Турция
 • проф. д-р Георги Тодоров, ТУ – София, България
 • проф. д-р Андон Топалов, ТУ – София, ф-л Пловдив, България
 • проф. д-р Ахмед Хафайфа, Алжир
 • проф. д-р Зденек Брадач, Чехия