Програмен комитет


Почетен председател:

проф. дн Иван Кралов, Ректор на Технически Университет - София


Председател:

проф. д-р Михаил Петров

Членове:

проф. дтн Георги Михов, България
проф. дтн Марк Химберт, Франция
проф. дтн Андре Барако, Франция
проф. дн Георги Тодоров, България
проф. дтн Венелин Живков, България
проф. дтн Марин Ненчев, България
проф. дтн Емил Николов, България
проф. дтн Тодор Стоилов, България
проф. дтн Окияй Кайнак, Турция
проф. дтн Иван Ячев, България
проф. дтн Едмундс Теирумниекс, Латвия
проф. дн Валери Младенов, България
проф. дтн Райчо Иларионов, България
проф. д-р Николай Ганев, Чехия
проф. д-р Любомир Димитров, България
проф. д-р Георги Венков, България
проф. д-р Ернст Винтнер, Австрия
проф. д-р Веселка Боева, България
проф. д-р Франтишек Зезулка, Чехия
проф. д-р Юри Клочков, Русия
проф. д-р Никола Касабов, Нова Зеландия
проф. д-р Петр Лауда, Чехия
проф. д-р Михаил Тодоров, България
проф. д-р Галидия Петрова, България
проф. д-р Андон Топалов, България
проф. д-р Седат Сюнтер, Турция
проф. д-р Ахмед Хафайфа, Алжир
проф. д-р Абделах Кузо, Алжир
проф. д-р Зденек Брадач, Чехия
проф. д-р Гриша Спасов, България

Организационен комитет


Председател:

Проф. д-р Въльо Николов - Директор на Технически университет-София, Филиал Пловдив

Зам. Председател:

Доц. д-р Никола Шакев - Зам. Директор на Технически университет-София, Филиал Пловдив

Членове:

Доц. д-р Христиан Панайотов
Доц. д-р Георги Ганев
Доц. д-р Митко Шопов
Доц. д-р Илия Четроков
Доц. д-р Николай Каканаков
Доц. д-р Тони Михова
Доц. д-р Крум Кутрянски
Доц. д-р Антон Лечков
Доц. д-р Ангел Ленгеров
Доц. д-р Красимир Амбарев
Доц. д-р Васил Петров
Доц. д-р Никола Георгиев
Доц. д-р Силвина Илиева