Десета международна научна конференция


ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ и СИСТЕМИ - "ТЕХСИС 2021"


Технически Университет - София, филиал Пловдив
27-29 май 2021г.


27.05.2021 - Thursday
14.00-15.00 - Opening ceremony of “Science Days of Technical University - Sofia” 2021 and 10th International Scientific Conference “TechSys 2021” – ENGINEERING, TECHNOLOGIES AND SYSTEMS
Opening ceremony - online link (Zoom)

Научни секции:
 • Автоматика, системи за управление и роботика;
 • Електротехника и електроника;
 • Компютърна техника, информатика и комуникации;
 • Машинно инженерство;
 • Автомобилно и авиационно инженерство;
 • Индустриален мениджмънт и дизайн;
10-та международна научна конференция "ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ и СИСТЕМИ - ТЕХСИС 2021" е организирана от Технически университет-София, Филиал Пловдив и с подкрепата на Научноизследователския сектор към университета. Тя ще се проведе от 27-ми до 29-ти май 2021 г. в гр. Пловдив и е част от формата "Дни на науката на ТУ-София".
Основната цел на конференцията е да събере заедно изследователи от академичните среди и индустрията, учени и експерти в техническите науки и технологиите, които да споделят идеи, разработки и иновации.
Организационният комитет на конференцията отправя покана към заинтересованите изследователи и специалисти, към инвеститори, към докторанти и студенти да подадат предложения за доклади, описващи оригинални, непубликувани до момента научни резултати и приложни разработки в областта на техниката и инженерните науки.
Искреното желание на организаторите е юбилейното 10-то издание на конференцията да се проведе присъствено, да даде възможност на многобройните приятели на конференцията да се срещнат в залите и в живите дискусии. Въпреки това се налага да се съобразим с възникналите здравни ограничения, които за отделните държави и периоди от време са различни. По тази причина е избрана хибридна форма на провеждане на конференцията - в научните сесии ще може да се участва присъствено (ако е разрешено провеждането на масови мероприятия и при спазване на строги противоепидемични мерки) и дистанционно видео участие (за участници, които не могат да пътуват и присъстват).Публикуване на докладите

Ново! Във връзка с промени в индексирането на изданието IOP Conference Series: Materials Science and Engineering и с цел запазване на възможността за индексиране на докладите от конференцията в Scopus, Организационният комитет взе решение за промяна на издателя. Към настоящия момент има сключен нов договор за публикуване на докладите в отделен брой на AIP Conference Proceedings. Онлайн изданията на AIP Conference Proceedings (e-ISSN:1551-7616) са индексирани от редица водещи бази данни, сред които:

 • - The Conference Proceedings Citation Index (part of Web of Science)
 • - Scopus (Elsevier)
 • - Inspec
 • - Chemical Abstracts Service (CAS)
 • - Astrophysics Data System (ADS)

* Всички такси за участие в конференцията се запазват без промяна.
* Налага се промяна на форматирането на докладите за публикуване в Опция 1.
Инструкции за оформяне на докладите и шаблон в MS Word могат да бъдат изтеглени от страницата на издателя: http://aip.scitation.org/apc/authors/preppapers.
* Форматирането на докладите, които ще бъдат публикувани в Опция 2 няма да се променя!
* Актуализирани са сроковете за докладите
Вярваме, че наложените промени са в интерес на авторите!

Представяне на докладите

Ново! Всички научни сесии на конференцията ще бъдат проведени on-line.
Авторите ще представят докладите чрез споделяне в платформата Zoom. Всеки автор ще
получи връзка (линк) за видео сесията, в която е включен неговия доклад. Връзките за всички
научни сесии ще бъдат налични и на интернет страницата на конференцията.

Ще бъде организирана и възможност за предварително тестване на връзката и начина на свързване.


Докладите, които са приети след рецензиране за участие в конференцията и които са представени по време на научните сесии, ще бъдат публикувани в едно от следните две научни издания:

 • Опция 1: Избрани доклади ще бъдат публикувани в отделен брой на AIP Conference Proceedings. Онлайн изданията на AIP Conference Proceedings (e-ISSN:1551-7616) са индексирани от редица водещи бази данни, сред които Scopus и други.

 • Опция 2. Избрани доклади ще бъдат публикувани в списание Journal of the Technical University Sofia, Plovdiv Branch, Fundamental Sciences and Applications ISSN 2603-459X. Списанието е включено в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране.


По време на регистрация и изпращане на докладите, авторите следва да посочат избраната от тях опция за публикуване. Необходимо е авторите да спазват съответните инструкции за оформяне на докладите.


Докладите трябва да бъдат написани на английски език.

Разширени версии на избрани доклади от конференцията могат да бъдат публикувани в списание the Proceedings of the Technical University of Sofia http://proceedings.tu-sofia.bg ISSN 1311-0829; DOI: https://doi.org/10.47978


Важни срокове:

29.03.2021 12.04.2021 – Изпращане на заявка за участие и пълен текст на доклада;
20.04.2021 12.05.2021 – Notification of acceptance;
10.05.2021 19.05.2021 – Sending the camera ready papers;
27.05.2021 – Откриване на ТЕХСИС’21

Такса за правоучастие:

Начин на участие Такса
EUR
Такса за онлайн участие в конференцията и публикуване на доклада в AIP Conference Proceedings. (Publication option 1) 180 €
Такса за онлайн участие в конференцията и публикуване на доклада в Journal of the Technical University - Sofia, Plovdiv Branch “Fundamental Sciences and Applications”, ISSN: 2603-459X (Publication option 2) 40 €

Най-малко един от авторите на всеки доклад следва да участва в конференцията.
Всеки автор има право да участва като съавтор на не повече от 2 доклада съответно за публикуване в опция 1 и опция 2.


Данни за банков превод:

“ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, ТЕХНОЛОГИИ“ ЕOОД
BIC: BPBI BG SF
IBAN: BG89 BPBI 79401 04613 9702
Юробанк И Еф Джи България АД
Основание: "Техсис" и фамилия на автора
Адрес на банката: 1756 София, Офис Дървеница


Адрес:

Технически университет - София, Филиал Пловдив
ул. Цанко Дюстабанов 25,
4000 Пловдив, България
Местоположение: