Дванадесета международна научна конференция


ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ и СИСТЕМИ - "ТЕХСИС 2023"


Технически Университет - София, филиал Пловдив
18-20 май 2023г.


Научни секции:
  • Автоматика, системи за управление и роботика;
  • Електротехника и електроника;
  • Компютърна техника, информатика и комуникации;
  • Машинно инженерство;
  • Автомобилно и авиационно инженерство;
  • Индустриален мениджмънт и дизайн;




12-та международна научна конференция "ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ и СИСТЕМИ - ТЕХСИС 2023" е организирана от Технически университет-София, Филиал Пловдив и с подкрепата на Научноизследователския сектор към университета. Тя ще се проведе от 18-ти до 20-ти май 2023 г. в гр. Пловдив и е част от формата "Дни на науката на ТУ-София".
Основната цел на конференцията е да събере заедно изследователи от академичните среди и индустрията, учени и експерти в техническите науки и технологиите, които да споделят идеи, разработки и иновации.
Организационният комитет на конференцията отправя покана към заинтересованите изследователи и специалисти, към инвеститори, към докторанти и студенти да подадат предложения за доклади, описващи оригинални, непубликувани до момента научни резултати и приложни разработки в областта на техниката и инженерните науки.



Представяне на докладите:

Всички научни доклади трябва да се представят на конференцията и ще бъдат публикувани. Възможни са следните варианти за представяне на доклад: присъствено или онлайн.


Публикуване на докладите


Докладите, които са приети след рецензиране за участие в конференцията и които са представени по време на научните сесии, ще бъдат публикувани в едно от следните две научни издания:

  • Опция 1: Избрани доклади ще бъдат публикувани в отделен брой на AIP Conference Proceedings. Онлайн изданията на AIP Conference Proceedings (e-ISSN:1551-7616) са индексирани от редица водещи бази данни, сред които Scopus и други.

  • Опция 2. Избрани доклади ще бъдат публикувани в списание Journal of the Technical University Sofia, Plovdiv Branch, Fundamental Sciences and Applications ISSN 2603-459X. Списанието е включено в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране.


По време на регистрация и изпращане на докладите, авторите следва да посочат избраната от тях опция за публикуване. Необходимо е авторите да спазват съответните инструкции за оформяне на докладите.


Докладите трябва да бъдат написани на английски език.


Важни срокове:

24.04.2023 02.05.2023 – Изпращане на заявка за участие и пълен текст на доклада;
08.05.2023 11.05.2023 – Уведомление за приет доклад;
18.05.2023 – Откриване на ТЕХСИС’23
15.05.2023 15.06.2023 – Изпращане на финална версия на докладите и такса за участие;

Такса за правоучастие:

Начин на участие Такса
EUR
Такса за участие в конференцията и публикуване на доклада в AIP Conference Proceedings. (Publication option 1) 360 €
Такса за участие в конференцията и публикуване на доклада в Journal of the Technical University - Sofia, Plovdiv Branch “Fundamental Sciences and Applications”, ISSN: 2603-459X (Publication option 2) 50 €
Присъствено участие на съавтори, участници без доклади или придружаващи лица 50 €

Най-малко един от авторите на всеки доклад следва да участва в конференцията.
Всеки автор има право да участва като съавтор на не повече от 2 доклада.


Данни за банков превод:

“ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, ТЕХНОЛОГИИ“ ЕOОД
BIC: BPBI BG SF
IBAN: BG89 BPBI 79401 04613 9702
Юробанк И Еф Джи България АД
Основание: "Техсис" и фамилия на автора
Адрес на банката: 1756 София, Офис Дървеница


Адрес:

Технически университет - София, Филиал Пловдив
ул. Цанко Дюстабанов 25,
4000 Пловдив, България
Местоположение: