Адрес за кореспонденция

Технически Университет, филиал Пловдив,
за ТЕХСИС’17

4000 Пловдив
ул. “Цанко Дюстабанов” №. 25
Web адрес:http://www.tu-plovdiv.bg

Научен организационен секретар:
гл. ас. д-р Севил Ахмед.
тел: +359 32 659 517
E-mail: sevil.ahmed@tu-plovdiv.bg

За справки и кореспонденция:
Технически секретар:
инж. Лалка Ботева
тел.: +359 32 659 541
E-mail: techsys@tu-plovdiv.bg

Важни срокове

10.04.2017 – Изпращане на заявка за участие и пълен текст на доклада.

18.04.2017 – Потвърждение за получаване на докладите

05.05.2017 – Изпращане на съобщение за приет или не приет доклад;

12.05.2017 - Заплащане и получаване на документ за платена такса за правоучастие

17.05.2017 – Регистрация на участниците .

18.05.2017 – Oткриване на конференцията.

Заявки, резюмета и доклади се изпращат в електронен вид на e-mail адреса на конференцията или през регистрационната форма на сайта на конференцията. Същите се включват в програмата след рецензиране. Докладите на конференцията ще бъдат поместени в сборник на електронен носител – CD, и дадени на участниците.

Списък с регистрирани участници