Програма


27.05.2021 - Четвъртък

14.00-15.00 - Откриване на „Дните на науката на ТУ-София“ и Десета международна научна конференция ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ и СИСТЕМИ - "ТЕХСИС 2021"
Церемония по откриването - онлайн връзка (Zoom)

15.00-15.30 - Кафе-пауза

15.30-18.00 - Паралелни заседания по научни секции (онлайн)


28.05.2021 - Петък

10.00-13.00 - Паралелни заседания по научни секции (онлайн)
Научна секция Председател Доклади Линк за онлайн видео сесия (Zoom)
Автоматика, системи за управление и роботика Проф. М. Петров,
Проф. А. Топалов
Програма Zoom сесия
Електротехника и електроника Доц. Г. Ганев,
Доц. Цв. Григорова
Програма Zoom сесия
Компютърна техника, информатика и комуникации Доц. Н. Каканаков,
Доц. М. Шопов
Програма Zoom сесия
Автомобилно и авиационно инженерство Доц. Хр. Панайотов,
Доц. Кр. Амбарев
Програма Zoom сесия
Машинно инженерство Доц. П. Йорданов,
Доц. И. Четроков
Програма Zoom сесия
Индустриален мениджмънт и дизайн Доц. Т. Михова
Д-р Т. Гигова
Програма Zoom сесия