Добре Дошли

Програма

Кликнете тук за информация относно програмата

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ, в своята дългогодишна история, се утвърди като водещо висше учебно заведение в областта на техническите науки за южната част на Република България и е една авторитетна и представителна структура на Техническия университет - София.
Филиалът в град Пловдив гарантира европейско качество на образованието в трите степени на висше образование - "бакалавър", "магистър" и "доктор" с висококвалифициран преподавателски състав и модерно технологично оборудване за водене на съвременен и качествен учебен процес. В двата факултета на Филиала се обучават над две хиляди български и чуждестарнни студенти, в пет професионални направления по дванадесет бакалавърски и дванадесет магистърски специалности, както и докторанти по двадесет и четири нaучни специалности в образователната и научна степен "доктор".

СЕДМА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Техника, Технологии и Системи - "ТЕХСИС 2018"
Технически Университет - София, филиал Пловдив 17 - 19 май 2018г.

plvd.jpg

Пленарни доклади

1. Basics of Industry 4.0

Лектор: Prof. Eng. Frantisek Zezulka, PhD Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Control and Instrumentation, Brno University of Technology, Brno, Czech Republic

The lecture deals with fundamental ideas, goals, requirements, and corresponding principles and technologies to enable solving the goals of the 4th industrial revolution. The presentation discusses the keywords strongly connected with the fundaments of Industry 4.0, including the following items: digitalization, virtualization, Cyber physical systems (CPS), factory of the Future, standardization, open communication, Internet of Things (IoT) and Industrial Internet of Things (IIoT), cooperation, functional safety, cyber security, cloud and edge computing, modelling of the all production supply chain, top and shop floors.

2. MATRIX CONVERTER TECHNOLOGY AND ITS APPLICATIONS

Лектор: Prof. Eng. Sedat Sünter, PhD The University of Firat, Turkey

Matrix converter can achieve the ac-ac conversion without needing a dc link since it performs the conversion directly from ac to ac. In addition, multiphase matrix converters have a sinusoidal input current and output voltage waveforms with adjustable amplitude and frequency. The converter structure has bi-directional power switches which provide regenerative operation of the motor. These converters have drawn the interest of the researchers due to several desirable characteristics, including fast dynamic, high power/volume ratio, inherent capability of four-quadrant operation and low harmonic contents. General types of matrix converters and their modulation and control algorithms will be presented with input and output waveforms. The main application of the matrix converter is variable speed induction motor drive systems. However, the converter can be used in variable speed wind turbine generation systems as well by replacing the conventional back-to-back converters. In this case, the power flow can be provided in single stage without requiring any dc link by placing the matrix converter between the rotor windings of DFIG and the utility power lines. Moreover, both synchronous and subsynchronous operations are allowed. Some simulation and experimental results for both applications will also be presented.