Организационен комитет

Почетен председател:

 • nроф. дтн. Георги Михов, Ректор на Технически Университет - София

Председател:

 • проф. д-р Въльо Николов, Директор на Технически Университет - София, филиал Пловдив

Зам.председател:

 • доц. д-р Никола Шакев , Зам. директор на Технически Университет - София, филиал Пловдив

Членове:

 • проф. д-р Гриша Спасов
 • доц. д-р Пепо Йорданов
 • доц. д-р Крум Кутрянски
 • доц. д-р Християн Панайотов
 • доц. д-р Никола Георгиев
 • доц. д-р Николай Каканаков
 • доц. д-р Иван Костов
 • доц. д-р Антон Лечков
 • доц. д-р Ангел Ленгеров
 • проф. д-р Добрин Сейзински
 • доц. д-р Борислав Пенев
 • доц д-р Валентина Пройчева
 • доц. д-р Тони Михова
 • доц. д-р Димитър Петров
 • доц. д-р Дечко Русчев
 • доц. д-р Валентин Владимиров

Програмен комитет

Председател:

 • проф. д-р Михаил Петров, Технически Университет – София, филиал Пловдив

Членове:

 • проф. дтн. Андре Барако, Франция
 • проф. дтн. Ернст Винтнер, Австрия
 • проф. дтн. Венелин Живков, ТУ – София, България
 • проф. дтн. Веско Панов, ТУ – София, България
 • проф. дтн. Марин Ненчев, ТУ – София, ф-л Пловдив, България
 • проф. дтн. Емил Николов, ТУ – София, България
 • проф. дтн. Ради Романски, ТУ – София, България
 • проф. дтн. Станимир Карапетков, ТУ – София, България
 • проф. дтн. Тодор Стоилов, БАН, България
 • проф. дтн. Едмундс Теирумниекс, Латвия
 • проф. дтн. Марк Химберт, Франция
 • проф. дтн. Иван Ячев, ФНТС, ТУ – София, България
 • проф. д-р, д-р х.к. Николай Ганев, Чехия
 • проф. д-р Ивайло Банов, ТУ – София, България
 • проф. д-р Веселка Боева, ТУ – София, ф-л Пловдив, България
 • проф. д-р Младен Велев, ТУ – София, България
 • проф. д-р Даниела Гоцева, ТУ – София, България
 • проф. д-р Петър Гецов, ИКИ, БАН, България
 • проф. д-р Любомир Димитров, ТУ – София, България
 • проф. д-р Франтишек Зезулка, Чехия
 • проф. д-р Ангел Зюмбилев, ТУ – София, ф-л Пловдив, България
 • проф. д-р Илия Илиев, ТУ – София, България
 • проф. д-р Окияй Кайнак, Турция
 • проф. д-р Никола Касабов, Нова Зеландия
 • проф. д-р Иван Кралов, ТУ – София, България
 • проф. д-р Петр Лауда, Чехия
 • проф. д-р Валери Младенов, ТУ – София, България
 • проф. д-р Огнян Наков, ТУ – София , България
 • проф. д-р Галидия Петрова, ТУ – София, ф-л Пловдив, България
 • проф. д-р Марсел Попа, Румъния
 • проф. д-р Владимир Пулков, ТУ – София, България
 • проф. д-р Георги Тодоров, ТУ – София, България
 • проф. дтн Чавдар Дамянов, България
 • проф. д-р Андон Топалов, ТУ – София, ф-л Пловдив, България
 • проф. д-р. Седат Сюнтер, Турция
 • проф. д-р Ахмед Хафайфа, Алжир
 • доц. д-р Абделлах Кузу , Алжир

Технически Секретариат:

 • инж. Цветан Петров
 • инж. Христо Христев
 • инж. Лалка Ботева

Покана за участие

По повод традиционно организираната, от страна на Технически Университет - София, филиал Пловдив, конференция "Техсис 2018", имаме удоволствието да Ви поканим за участие:

„ТЕХСИС 2018” - ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ

Научни секции:

 • Машиностроене и транспорт

 • Авиационна техника и технологии

 • Машиностроителна техника и технологии

 • Машиностроене и уредостроене

 • Мехатроника

 • Механика

 • Транспортна техника и технологии

 • Дизайн и печатни комуникации

 • Електротехника,електроника и автоматика

 • Автоматика и системи за управление

 • Електроника и електронни технологии

 • Електротехника и електроенергетика

 • Оптоелектронна и лазерна техника

 • Информатика, комуникационна и компютърна техника и технологии

 • Информатика, биоинформатика и електронно здравеопазване

 • Компютърни системи и технологии

 • Комуникационна техника и технологии

 • Природни и икономически науки

 • Математика, физика и химия

 • Икономика и мениджмънт

Работни езици:

български, английски

Изнесените доклади на конференцията ще бъдат издадени в сборник на CD носител. След селекция от редакционния борд на списание “Journal of the Technical University Sofia, Plovdiv Branch, Fundamental Sciences and Applications“ (ISSN 1310-271) измежду написаните на английски език доклади, ще бъдат избрани и включени за публикуване в списанието.

Такса за право на участие (за един доклад):

- за български участници - 90 лв.

- за чуждестранни участници - € 90

- за докторанти и студенти - 50 лв.

Таксата за правоучастие следва да бъде преведена по банковата сметка на ТУ София, (с текст за ТЕХСИС'18 и името на автора):

“ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, ТЕХНОЛОГИИ“ ЕOОД
Банков КОД: BIC: BPBIBGSF,
IBAN: BG89 BPBI 79401 04613 9702
Юробанк И Еф Джи България АД

Таксата (с увеличение 20 %) може да бъде внесена и при регистрацията в гр. Пловдив.

Всеки участник заплатил такса има право:

- да представи до 2 доклада самостоятелно или в съавторство, за всеки от които се заплаща отделна такса.

- да получи:

 • Програма на конференцията
 • Сборник с доклади на CD
 • Кафе и чай по време на паузите
 • Официална вечеря

Покана