Регистрация

Научно звание и степен

Име

Фамилия

Организация

Адрес за кореспонденция

Телефон

Електронна поща

Участие с доклад: да ⁄ не

Заглавие на доклада :

Прикачете докумет


Указания за изпращане на доклад

Научни секции

Машиностроене и транспорт

АВИАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
МАШИНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ
МЕХАНИКА
МЕХАТРОНИКА
ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
ДИЗАЙН И ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ

Електротехника,електроника и автоматика

АВТОМАТИКА И СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
ЕЛЕКТРОНИКА И ЕЛЕКТРОННИ ТЕХНОЛОГИИ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
ОПТОЕЛЕКТРОННА И ЛАЗЕРНА ТЕНИКА

Информатика, комуникационна и компютърна техника и технологии

ИНФОРМАТИКА, БИОИНФОРМАТИКА И ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ
КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Природни и икономически науки

МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА И ХИМИЯ
ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

Моля попълнете кода